+389 2 3071 411 | contact@vitimk.com

Навртки

Ова е нашиот асортиман на навртки. За повеќе информации, погледнете го нашиот каталог.

Навртка DIN 934

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 4 до М 52 во 8.0 и 10.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Исто така располагаме со димензии достапни на лагер со СИТЕН ЧЕКОР од истиот стандард Дин 934 и тоа сите должини од М 8 до М 36

Сигурносна Навртка DIN 985

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 5 до М 30 во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Исто така располагаме со димензии достапни на лагер со СИТЕН ЧЕКОР од истиот стандард Дин 985 и тоа сите должини од М 10 до М 22

Сигурносна Висока Навртка DIN 982

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 6 до М 24 во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Сигурносна Навртка DIN 980

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 8 до М 20 во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Наставци DI 6334

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 8 х 24мм до М 24 х 74мм во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Ниска навртка DIN 936 и DIN 439

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 4 до М 30 во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Исто така располагаме со димензии достапни на лагер со СИТЕН ЧЕКОР од истиот стандард Дин 936 / 439 и тоа сите должини од М 10 до М 24

Конструктивни Навртки DIN 6915 HV

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 12 до М 30 во 10.0 квалитет со заштита Брунирани и Ладно Поцинкувани

Слепа (украсна) Навртка DIN 1587

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 6 до М 16 во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Навртка со фланша DIN 6923

Димензии достапни на лагер : сите должини од М 6 до М 20 во 8.0 квалитет со заштита Ладно Поцинкувани

Лептир Навртка DIN 315

Димензии достапни на лагер : М 6 и M 8 со заштита Ладно Поцинкувани

Крунаста Навртка DIN 935

Позициите од оваа група ги работиме исклучиво по нарачка

Крунаста Навртка DIN 937

Димензии достапни на лагер  М 20 х 1,5 и M 30 х 1,5 со заштита Ладно Поцинкувани , сите останати димензии ги работиме исклучиво по нарачка

Rifle Навртка

Димензии достапни на лагер  М 6 и M 8 со заштита Ладно Поцинкуван

Unit Навртка

Димензии достапни на лагер  М 6 и M 8 со заштита Ладно Поцинкувани