Mirë se vini
Me qëllim që t’ju njohtojmë me programin tonë të tërësishëm, do t’i veçojmë disa nga produktet, të cilat në këtë moment gjejnë zbatim(aplikim) me të gjërë në tregun e brendshëm .

 • Vida me standarde DIN 933 (vidë me rrotullim të tërësishëm) dhe 931(me gjysmë rrotullim - të ndërprerë rrotullim) me diametër prej 4 M deri në M 36 dhe me gjatësi L= 300 mm dhe cilësi 5.6 ; 8.8 dhe 10.9
 • Vida me kokë imbus (Allen)Din standarde me diametër 912 duke filluar prej 4 M deri 30 M dhe gjatësi në L =200 mm dhe 8.8 të cilësisë : 10.9 dhe 12.9.
 • Vida për konstruksione në standard DIN 6914 me diametër M 12 deri M 30 dhe gjatësi L= 200 mm.Këto vida (rrotulluese ) përpunohen me cilësi 10.9.Për të njejtat përshtaten rrotulluese në standard DIN 6916 me cilësi 10.0 si dhe baza me standard DIN 6916.
 • Burma të vidave në standarde DIN 934 me diametër të brendshëm duke filluar me M 3 deri M 68 të punuara nga cilësia 8.0 dhe 10.0.
 • Burma plastike ose burma sigurie në standard DIN 985me diametër M 6 deri M 24 të punuara me cilësi 8.0
 • Baza të rrafsha në standard DIN 125 dhe baza elastike në standard 127 me dijametër të brendshëm duke filluar prej M 3 deri M 36 të punuara në
 • Baza në formë yjesh DIN 6797 me diametër prej M 6 deri M 16 si dhe Baza të gjëra DIN 9021 me diametër prej M 6 deri M 16.
 • Shtizë mbështjellëse (bosht ) shtiza mbështjellëse në standard DIN 975 me diametër prej M 6 deri M 36,të gjitha me gjatësi L= 1000 mm të punuara me cilësi 4.6. dhe 8.8.
 • Cirkilip të brendshëm (këryes )në standard DIN 472 dhe Cirkilip të jashtëm(këryes)në standard DIN 471 me diametër duke filluar prej F 4 deri në F 200.
 • Kabël i hekurt ose sajlla e hekurt në standard DIN 3060 me diametër F 2 deri F 37 si dhe aksesorë të lidhura me litarët e hekurt (shtërngues për sajlla, ujësjellës, spone , shpan për rrotullime dhe lloje të veçanta për kuka)
 • Chivii elastik në standard DIN 1481 me një diametër të jashtëm prej F 3 deri F 8 me gjatësi L= 100 mm.
 • Split ose Siguresat në standard DIN 1994, duke filluar prej F 3 deri F 10 me gjatësi L= 100mm
 • Shtërngues për gomë në madhësi F 8- 12 deri F 140- 160
 • Kthesa Ankor me dimensione 8 *F 60 mm deri F 20* 200 mm
 • Zgjedhje të mëdha të bolonave prej druri dhe bolonave prej pleku.