Добредојдовте на Веб-Страницата на ВИТИ Дооел
Со цел подобро да ве запознаеме со нашиот целокупен програм ќе издвоиме некои од производите кои во овој момент наоѓаат најширока примена на домашниот пазар.

 • Завртки (fasteners) во стандард DIN 933 ( со цел навој ) и 931 ( со пола навој ), со дијаметар почнувајќи од М 4 па се до М 36 и должини до L=300mm и квалитет 5.6 , 8.8 и 10.9.
 • Завртки со имбус глава во стандард DIN 912 со дијаметар почнувајќи од М 4 па се до М 30 и должини до L=200 mm и квалитет 8.8 ; 10.9 и 12.9.
 • Завртки за конструкции (fasteners for heavy construction) во стандард DIN 6914 со дијаметар почнувајќи од М 12 до М 30 и должини до L=200 mm.Овие завртки се изработуваат во 10.9 квалитет. За истите соодествуваат навртки во стандард DIN 6915 во 10.0 квалитет како и подлошки во стандард DIN 6916.
 • Навртки (nuts) во стандард DIN 934 со внатрешен дијаметар почнувајќи од М 3 па се до М 68 изработени во квалитет 8.0 и 10.0
 • Навртки со пластика или сигурносни навртки (safety nuts) во стандард DIN 985 со внатрешен дијаметар почнувајќи од М 6 до М 24 изработени во квалитет 8.0.
 • Рамни подлошки (flat washers) во стандард DIN 125 и Еластични подлошки (elastic washers) во стандард 127 со внатрешен дијаметар почнувајќи од М 3 па се до М 36 ; Звездести подлошки () DIN 6797 со дијаметар почнувајќи од М 6 до М 16 како и Широки подлошки (wide washers) DIN 9021 со дијаметар почнувајќи од М 6 па се до М 16.
 • Навојни вретена или навојни шипки (thread rods) во стандард DIN 975 со дијаметар почнувајќи од М 6 па се до М 36, сите со должини L=1000 mm изработени во квалитет 4.6 и 8.8.
 • Внатрешни Зегери (seger?) (Ускочник) во стандард DIN 472 и Надворешни Зегери (outer seger) (Ускочник) во стандард DIN 471 со дијаметри почнувајќи од Ф 4 па се до Ф 200.
 • Челично јаже или Челична сајла ( steel wire rope) во стандард DIN 3066 и DIN 3060 со дијаметар почнувајќи од F 2 па се до F 37 како и аксесори поврзани со Челичните јажиња ( стеги за сајла ; водилки ; спони ; шпан завртки и разни видови на куки ).
 • Еластични чивии во стандард DIN 1481 со надворешен дијаметар почнувајќи од Ф 3 па се до Ф 8 и должини до L=100 mm.
 • Расцепки или осигурачи во стандард DIN 94 почнивајќи од Ф 3 па се до Ф 10 и должини до L=100 mm.
 • Стеги за Црево (hose clamps) во димензија почнувајќи од Ф 8-12 па се до Ф 140-160
 • Тешки стеги за црево (Massive hose clamps) Ф 28-32 - Ф 200-230 (и прохромски – инокс)
 • Анкер завртки (Anchor bols) со димензии почнувајќи од Ф 8 х 60mm па се до Ф 20 х 200mm.
 • Голем избор на зартки за дрво и плех завртки